Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie

1
Zakres działania
Spółka Biuro Usług Księgowych i Audytorskich W&D powstała w listopadzie 2009 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.11.2009r. pod numerem KRS 0000343029. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż spółka BUKiA W&D stanowi kontynuację działalności gospodarczej wykonywanej przez członków zarządu (wspólników) w różnych formach prawnych począwszy od 2001r.  

Zarząd Spółki kładzie szczególny nacisk na jakość oraz możliwie szeroki zakres działań wspierających Klienta, uwzględniających zmieniające się potrzeby rynku oraz indywidualne oczekiwania odbiorcy.
W związku z tym podstawowy zakres usług jakim są usługi księgowe i doradztwo podatkowe został uzupełniony o:  
 1. usługi doradztwa gospodarczego, 
 2. usługi wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz 
 3. usługi pośrednictwa finansowego. 
Dzięki przyjętej filozofii działania nasi Klienci mają możliwość skorzystania z wzajemnie komplementarnego zbioru usług wspierających ich działania i zamierzenia biznesowe. 
2
Zarząd i personel 
Skład osobowy Zarządu stanowią osoby posiadające znaczną wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie wieloletniej pracy w organach podatkowych i instytucjach finansowych.
W zarządzie spółki zasiada osoba posiadająca kwalifikacje biegłego rewidenta. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż członkowie zarządu świadczą usługi doradcze na rzecz klientów biznesowych począwszy od 2001 roku.

Zespół pracowników stanowią osoby posiadające stosowne wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych.
3
Misja i Klienci
Misją Spółki jest świadczenie w pełni profesjonalnych oraz kompleksowych usług doradczych w zakresie sfery finansów podmiotów gospodarczych na rzecz: 
 1. mikro, 
 2. małych i 
 3. średnich przedsiębiorstw 

Spółka obsługuje obecnie ponad 90 klientów, w tym:  
 • rolników indywidualnych rozliczających się  w zakresie podatku VAT według zasad ogólnych, 
 • osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, 
 • spółki osobowe osób fizycznych (spółki cywilne, spółki jawne) 
 • spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia)